Reklamacje

Regulamin Reklamacji

WAŻNA INFORMACJA!

Informujemy o możliwości samodzielnego zgłoszenia reklamacji do Autoryzowanego Serwisu Gwarancyjnego (ASG). Więcej informacji znajdą Państwo na stronie producenta pod linkiem ->

Drodzy klienci, aby proces składania i rozpatrywania reklamacji przebiegał sprawnie prosimy postępować z poniższą instrukcją.

  • Wypełniony formularz reklamacyjny, prosimy dołączyć do przesyłki
  • Dołączyć dowód zakupu (paragon/faktura)
  • Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona
  • Czas przewidziany na rozpatrzenie reklamacji w przypadku Konsumentów to 14 dni roboczych
  • Urządzenia uznane do reklamacji będą naprawione bez opłat i odesłane na koszt sklepu
  • Nieuznane do reklamacji urządzenia mogą być naprawione odpłatnie lub odesłane na koszt klienta

Link do formularza

Adres do wysyłki: